دکتر - --
دکتر - --
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، اوردنچر، پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، جراحی دندان
تهران، -
دکتر امیر ابرقویی
دکتر امیر ابرقویی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، ارتودنسی، سفید کردن دندان
تهران، الهیه
دکتر نیما رهنمون
دکتر نیما رهنمون
متخصص: ارتودنسى و ناهنجاریهای فک و صورت
زمینه‌های کاری: ارتودنسی نامرئی، ارتودنسی متحرک، ارتودنسی لینگوال، ارتودنسی کودکان، ارتودنسی قبل از جراحی فک در بزرگسالان
تهران، بلوار اندرزگو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، پروتز متحرک دندان، روکش دندان، جرم گیری، جراحی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت emax، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند، ایمپلنت فوری، سفید کردن دندان
تهران، خیابان ابوذر
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، اوردنچر، طرح لبخند، جراحی بدون درد، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، شریعتی
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ارتودنسی، دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، ونیر کامپوزیت، بازسازی استخوان فک، سفید کردن دندان
تهران، خیابان ظفر
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، جرمگیری دندان، ترمیم دندان، سفید کردن دندان، فیشور سیلانت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، بلیچینگ، ایمپلنت، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ترمیم دندان، جرمگیری دندان، روکش دندان، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، لمینت دندان، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، بروساژ دندان، ارتودنسی، جراحی دندان، سفید کردن دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، بلیچینگ، طرح لبخند، جراحی دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر علیرضا انصار
دکتر علیرضا انصار
دندانپزشک
زمینه‌های کاری: لمینت، ارتودنسی، درمان ریشه، دندانپزشکی کودکان، پروتز
تهران، جردن
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، بلیچینگ، بازسازی دندان، روکش دندان، لمینت دندان
تهران، -
- -
- -
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی
تهران، -
دکتر شریفه دخت عصمتی
دکتر شریفه دخت عصمتی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، روکش دندان، دندانپزشکی کودکان، فیشور سیلانت، ارتودنسی
تهران، -
دکتر سپیده بختیاری
دکتر سپیده بختیاری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، جرمگیری دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جرمگیری دندان، لمینت دندان، ترمیم دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، لمینت دندان
تهران
دکتر ساناز مغیری
دکتر ساناز مغیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی زیبایی، فلوراید تراپی، اوردنچر
تهران
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، سفید کردن دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، ترمیم دندان، اوردنچر، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، بازسازی دندان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ارتودنسی، ترمیم دندان، بروساژ دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ایمپلنت، جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، اوردنچر، ارتودنسی، بلیچینگ، طرح لبخند
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، روکش دندان
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، جرمگیری دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان، اوردنچر
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، بلیچینگ
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، ارتودنسی، اوردنچر، ایمپلنت
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بلیچینگ، جراحی دندان، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، فلوراید تراپی، فیشور سیلانت، ونیر کامپوزیت، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ایمپلنت، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساسان مؤمنی
دکتر ساسان مؤمنی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، اوردنچر، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سپیده امیری
دکتر سپیده امیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، طرح لبخند، سفید کردن دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر سپیده ابریشمی
دکتر سپیده ابریشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، ترمیم دندان، طرح لبخند، ارتودنسی
تهران
دکتر سپهر طباطبائی
دکتر سپهر طباطبائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت، جراحی دندان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، ایمپلنت، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بازسازی دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، پروتز ثابت دندان، لمینت دندان، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بازسازی دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، ایمپلنت، طرح لبخند، فیشور سیلانت، ارتودنسی
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ایمپلنت، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، روکش دندان
تهران
دکتر سایه عرب کرمی
دکتر سایه عرب کرمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، لمینت دندان، بروساژ دندان، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، فلوراید تراپی
تهران
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger