کاردرمانی باران (فلکه پنجم فردیس)
کاردرمانی باران (فلکه پنجم فردیس)
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی، درمان فلج مغزی، فلج مغزی، کاردرمانی ذهنی اتیسم، نقص توجه و تمرکز
فردیس، فلکه پنجم
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger