روانپزشکی و روانشناسی برنا
روانپزشکی و روانشناسی برنا
زمینه‌های کاری: CRT، آزمون تخصصی نقص توجه_بیش فعالی (IVA)، ناخن جویدن، تحریک الکتریکی مغز، تکانشگری
تهران، خیابان پیروزی
کاردرمانی برنا
کاردرمانی برنا
طب فیزیکی و توانبخشی
زمینه‌های کاری: سکته مغزی، مداخلات تخصصی در بیماران ارتوپدی، درمان تخصصی اختلالات طیف اتیسم، فلج مغزی، فیزیکال تراپی
تهران، خیابان پیروزی
گفتاردرمانی برنا
گفتاردرمانی برنا
زمینه‌های کاری: آپراکسی، اختلالات بلع، کم شنوایی، لکنت(کودکان و بزرگسالان)، اختلالات تولید گفتار
تهران، خیابان پیروزی
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی (امام حسین)
مرکز تخصصی گفتاردرمانی روزبه رضایی (امام حسین)
گفتاردرمانی
زمینه‌های کاری: گفتاردرمانی آسیب های مغزی، اختلالات صوت و گرفتگی صدا، اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی کودکان کم شنوا، گفتاردرمانی اتیسم
تهران، تهرانپارس
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger