گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده (پیروزی)
گفتاردرمانی فاطمه شیرزاده (پیروزی)
گفتاردرمانی آنلاین
زمینه‌های کاری: اختلالات یادگیری، گفتاردرمانی اتیسم، گفتاردرمانی آنلاین، بیش فعالی، لکنت
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (پیروزی)
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (پیروزی)
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: مشکلات تلفظ، اختلالات صوت، آسیب عصب و تاندون دست، اختلالات یادگیری، کم شنوایی
تهران، خیابان آزادی
گفتاردرمانی برنا (پیروزی)
گفتاردرمانی برنا (پیروزی)
زمینه‌های کاری: آپراکسی، اختلالات بلع، کم شنوایی، لکنت(کودکان و بزرگسالان)، اختلالات تولید گفتار
تهران، خیابان پیروزی
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (پیروزی)
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین (پیروزی)
زمینه‌های کاری: اتیسم، کاردرمانی جسمی، موسیقی درمانی انفرادی و گروهی، بیش فعالی، تاخیر حرکتی
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger