روانپزشکی و روانشناسی برنا
روانپزشکی و روانشناسی برنا
زمینه‌های کاری: موفقیت تحصیلی، فوبیا و ترس های مرضی، استنفورد_بینه، نورو سایکوتراپی، اختلال شخصیت
تهران، خیابان پیروزی
کاردرمانی برنا
کاردرمانی برنا
طب فیزیکی و توانبخشی
زمینه‌های کاری: فیزیکال تراپی، دیستروفی های عضلانی، نقص توجه، هند تراپی، مشاوره توانبخشی
تهران، خیابان پیروزی
گفتاردرمانی برنا
گفتاردرمانی برنا
زمینه‌های کاری: اختلالات طیف اتیسم، عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلال یادگیری، اختلالات تولید گفتار، آپراکسی
تهران، خیابان پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (نیرو هوایی)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (نیرو هوایی)
زمینه‌های کاری: گروه درمانی، کم توانی ذهنی، کاردرمانی جسمی، کاردرمانی ذهنی، آفازی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
گفتاردرمانی ، کاردرمانی و روانشناسی نگاه نوین
زمینه‌های کاری: پارکینسون، مشاوره رفتاری و تحصیلی توسط روانشناسان متخصص، سکته مغزی، درمان لکنت، تعادلی
تهران، پیروزی
گفتاردرمانی -
گفتاردرمانی -
درمان اختلالات گفتار، زبان و بلع
زمینه‌های کاری: مشکلات ناشی از کم توانی ذهنی، مشکلات شنوایی، اختلالات ناشی از فلج مغزی، اتیسم، مشکلات تلفظی
تهران، -
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger