روانپزشکی و روانشناسی برنا
روانپزشکی و روانشناسی برنا
زمینه‌های کاری: توانبخشی با استفاده از واقعیت مجازی(VRT)، شب ادراری، لورتا نوروفیدبک، CRT، روانشناسی
تهران، خیابان پیروزی
کاردرمانی برنا
کاردرمانی برنا
طب فیزیکی و توانبخشی
زمینه‌های کاری: مشاوره توانبخشی، نقشه برداری مغز، QEEG، بیش فعالی، واقعیت مجازی(VRT)
تهران، خیابان پیروزی
گفتاردرمانی برنا
گفتاردرمانی برنا
زمینه‌های کاری: اختلالات گفتاری و آفازی ثانویه به سکته و آسیب مغزی، عقب ماندگی ذهنی و سندروم داون، اختلالات صوت، اختلال یادگیری، لکنت(کودکان و بزرگسالان)
تهران، خیابان پیروزی
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (شهدا)
کاردرمانی و گفتاردرمانی لبخند (شهدا)
زمینه‌های کاری: رفتاردرمانی، آفازی، کاردرمانی اندام فوقانی و مهارت های دست، کم شنوایی، اختلالات یادگیری
تهران، پیروزی
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger