- -
- -
فوق لیسانس مشاوره مامایی
زمینه‌های کاری: درمان pcos، آزمایش پاپ اسمیر، مشکلات باروری و جنسی در مردان، مشاوره وآموزش بهداشت بلوغ ومسایل ومشکلات آن به نوجوانان ووالدین آن ها، تشخیص زور رس بیماری های دوران بارداری و پی بردن به موارد غیر طبیعی ومعرفی بیمار به مراکز تخصصی
زنجان، -
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger