گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (استاد معین)
گفتاردرمانی و کاردرمانی رسش (استاد معین)
گفتاردرمانی، کاردرمانی، بازی درمانی، گروه درمانی، موسیقی درمانی، تست هوش، داریوش نیکبخت
زمینه‌های کاری: کاردرمانی ذهنی، آسیب های نخاعی، مشکلات تولید گفتار، تاخیر حرکتی در کودکان، پارکینسون
تهران، خیابان آزادی
موتور جست‌وجوی کلیک دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger